נציג משרד הבריאות אמר בדיון כי "המשרד איננו בשל ליישום תכנית לאומית עכשיו", והוסיף: "בינתיים רק דנים בנושא, למרות שכל קבוצות הסיכון ידועות ומוגדרות באופן ברור"